Polityka prywatności

I. Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Essilor Polonia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 17, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy (XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy) pod nr KRS: 0000120470, NIP: 634-012-58-44, REGON: 271008247.

2. ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. Dane osobowe, podstawa, cel i czas przechowywania

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jedynie w celu wysyłania na podany przez Użytkownika adres mailowy newslettera z ofertą handlową Administratora (realizacją usługi określonej w Regulaminie).

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane wyłącznie w w/w celach prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (adresu e-mail), na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – polegającego na przesyłaniu na adres e-mail Użytkownika strony informacji handlowej w ramach prowadzenia newslettera (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3. Dane osobowe Użytkowników  będą przechowywane do momentu zakończenia świadczenia usługi newslettera, lub wniesienia przez podmiot danych, sprzeciwu wobec przetwarzania.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony u Administratora.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane do podwykonawców mających serwery w Japonii, która została uznana za państwo zapewniające adekwatny poziom ochrony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 23 stycznia 2019 roku oraz w Stanach Zjednoczonych, (podwykonawca został wpisany na listę Privacy Shield).

III. Prawa Właścicieli Danych Osobowych

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania i usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Wnioski oraz żądania prosimy przesyłać na adres: iod@essilor.pl

2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. Dane, które pobierane są automatycznie po wejściu na stronę internetową Essilor.pl i profilowanie.

1. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są w celu zbierania statystyk, które informują o tym w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej, takich jak na przykład: Facebook, Google, Gemius, BBelements. Więcej informacji na temat tych plików cookies możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać istotne decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych użytkowników

V. Zmiana Polityki Prywatności Essilor.pl

1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony internetowej Essilor.pl

2. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem https://essilor.pl/polityka-prywatnosci